19 Luty 2009 - Rewelacyjny wynik testu szczelności - 0,16 1/h !


Próba ciśnieniowa dla domu pasywnego wg. normy powinna być mniejsza niż 0,6 1/h w naszym domu pasywnym próba ciśnienia wyniosła 0,16 1/h! (Certyfikat - Czytaj)

19 lutego odbył się Blower Door Test - Test szczelności domu pasywnego w Wólce.

Czytaj artykuł : Doradca Energetyczny nr 04/09

Jednym z podstawowych kryteriów domów pasywnych jest szczelność powłoki na przenikanie powietrza. Na szczelność powłoki działają głównie dwie siły: parcie wiatru i wypór termiczny.

Przy nieszczelnościach podczas przepływu strumienia z wewnątrz na zewnątrz skutki są bardzo niekorzystne. Ciepłe, wilgotne powietrze z pomieszczenia oziębia się przenikając przez nieszczelność, w wyniku czego nie może już zachować pierwotnej wilgotności, ponieważ zimne powietrze może przyjąć jedynie niewielką ilość pary wodnej. Nadmiar wilgoci skrapla się, wnika w nieszczelności i konstrukcja budynku zostaje zawilgocona.

Bardzo wysoki procent wszystkich szkód budowlanych jest spowodowany nieszczelną powłoką budynku. Kolejne szkody wynikające z nieszczelności to pogorszenie ochrony przeciwdźwiękowej oraz niepotrzebne straty ciepła.

Skoro nieszczelności nie przynoszą korzyści a bardzo szkodzą, to nawet "normalne" powłoki budynków powinny być szczelne.

W budynkach pasywnych szczelność musi być nienaganna. Szczelność budynku można w łatwy sposób zmierzyć. Służy do tego wentylator zamontowany w drzwiach wejściowych do budynku lub w jednym z okien.

Tłoczone powietrze tworzy nadciśnienie 50Pa, które utrzymuje się w całym budynku, czujnik ciśnienia określa czy w budynku są nieszczelności czy nie.

Podczas kontroli można poszukać słabych punktów przez które może uciekać powietrze i w razie wykrycia uszczelnić.