Realizacje 2014Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

  • Adaptacja pomieszczenia dla potrzeb Muzeum Osteologicznego
  • Wykonanie projektu
  • Wykonanie instalacji wentylacyjno - klimatyzacyjnej
  • Dostawa i montaż centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej
  • Tynkowanie, gipsowanie i malowanie ścian pomieszczenia
  • Roboty instalacyjno elektryczne
  • Roboty sanitarne