Idea domu pasywnego


Jak i co zrobić aby stworzyć budynek, który będzie potrzebował niewielką ilość energii do tego aby ludzie czuli się w nim zdrowo, komfortowo i w zgodzie z naturalnym środowiskiem ?

Jak i co zrobić aby żyć bez kłopotów energetycznych i optymalnie wykorzystywać enrgię odnawialną ?

   Świat rozwija się nieustannie, rozwijają się również potrzeby i wymagania stawiane budynkom. Nowe technologie, badania naukowe i innowacyjne rozwiązania podnoszą tempo rozwoju oraz skuteczność osiągania zamierzonych celów. Kilkadziesiąt ostatnich lat pokazuje kierunek, w którym zmierza budowanie oraz ukazuje różnice w sposobie samego budowania.

Co to jest dom pasywny ?

   Dom pasywny to budynek, w którym komfortowy mikroklimat może być utrzymywany bez oddzielnego aktywnego systemu ogrzewania, czy też klimatyzacji (Adamson 1987 Feist 1988). Dom sam się ogrzewa i chłodzi, stąd nazwa "pasywny".

   W przypadku budynków pasywnych w strefie klimatu umiarkowanego, wstępnym warunkiem uzyskania takiego stanu jest to, by roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania wynoszące mniej niż 15 kWh/(m2a), nie było osiągnięte kosztem wzrostu zużycia energii dla innych celów (np. elektryczności). Poza tym w przypadku europejskiego domu pasywnego, wskażnik zapotrzebowania energii pierwotnej dla sumy wszystkich celów bytowych (ogrzewanie, przygotowywanie c.w.u., energia elektryczna w gospodarstwie domowym) nie może przekraczać 120 kWh/(m2a). Traktując to jako punkt wyjścia, dodatkowe zapotrzebowanie energetyczne może być pokryte całkowicie przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii.

   Standardowe ogrzewanie stosowane w budynkach istniejących opiera się na kotłach grzejących wodę i rozprowadzaniu rurami do grzejników. Maksymalna moc grzewcza w budynkach obecnych wynosi 100 W/m² w budynkach energooszczędnych 25-35 W/m², natomiast w domach pasywnych 10 W/m². Dom tradycyjny ma 10-krotnie większe zapotrzebowanie niź dom pasywny. Z dzisiejszą wiedzą nie można tak budować.

Założenia dla domu pasywnego są bardzo proste ( Wszystko co proste jest genialne ) :

  • Ograniczanie strat ciepła
  • Pasywna optymalizacja zysków z energii odnawialnej ( słońce, powietrze, grunt, wiatr, woda ... )

Sposoby obniżania strat ciepła są znane, sprawdzone i niezawodne !

   Wszystkie wspomniane technologie są już dostatecznie znane z budownictwa energooszczędnego. Ocieplenie dachu oraz ścian, okna i wentylacja potrzebne są w każdym budynku. Budynek pasywny nie wymaga, w tym zakresie żadnych zasadniczo nowych czy odmiennych elementów i systemów, wystarczy tylko poprawa dotychczasowych. Poprawa natomiast musi być daleko idąca. Starannie dobrane detale pozwalają uzyskać całościowo sprawne rozwiązanie.

Podstawowe cechy charakteryzujące standard budynków pasywnych :

1. Zwarta bryła budynku i dobra izolacja cieplna. Wszystkie elementy zewnętrznych przegród budynku są izolowane termicznie w takim stopniu, aby współczynnik U nie przekraczał 0,15 W/(m2K).

2. Południowa orientacja i uwzględnienie problematyki zacieniania. Pasywne wykorzystanie energii słonecznej jest znaczącym czynnikiem przy projektowaniu budynku pasywnego.

3. Energooszczędne oszklenie i ramy okienne. Okna (oszklenie i ramy) powinny mieć współczynniki U nieprzekraczające 0,80 W/(m2.K), przy czym współczynniki g okien powinny wynosić około 50%.

4. Szczelność powietrzna przegród zewnętrznych budynku. Przeciek powietrza przez nieszczelności połączeń musi być mniejszy od 0,6 objętości budynku na godzinę. Wysoka szczelność zapobiega cyrkulacji powietrza podczas silnych wiatrów lub dużej róznicy temperatur.

5. Pasywne podgrzewanie wstępne powietrza świeżego. Świeże powietrze może być doprowadzane do budynku przez podziemne kanały, w których dochodzi do wymiany ciepła z gruntem. Powoduje to wstępne podgrzanie powietrza świeżego do temperatury powyżej 5°C, nawet w trakcie zimnych dni sezonu zimowego.

6. Wysoce efektywny odzysk ciepła z powietrza usuwanego przy wykorzystaniu wymiennika ciepła powietrze-powietrze. Większość ciepła obecnego w powietrzu usuwanym jest przekazywana do napływającego powietrza świeżego za pomocą rekuperatora (sprawność odzysku ciepła powyżej 90%).

7. Zaopatrzenie w ciepłą wodę użytkową wykorzystujące odnawialne źródła energii. Energię do przygotowania ciepłej wody użytkowej dostarczają kolektory słoneczne lub pompy ciepła.

8. Energooszczędny sprzęt gospodarstwa domowego. W domu pasywnym nieodzowne są urządzenia o niskim zużyciu energii (lodówki, kuchenki, zamrażarki, lampy, pralki, suszarki itd.).